Voetbal in corona tijd

Zolang we nog de gevolgen van de corona pandemie ondervinden zijn wij genoodzaakt thuis te blijven en niet af te reizen naar het stadion.
In café Century kunnen de leden, indien zij dit wensen, de wedstrijden volgen op TV , al dan niet in KAA-Gent tenue. Zoals in de bus zal Giovanni voor de prognostiek zorgen.

Wij vragen jullie wel voorlopig  € 160,00 als lidgeld te betalen. Later zullen wij dit verrekenen zodra er meer bekend is.

Het lidgeld a.u.b. overmaken op rekeningnummer BE05890974311275. t.n.v. Gantoisetippers – Zelzate.